Παλαιοντολογικό Μουσείο Σιάτιστας


Στο Παλαιοντολογικό Μουσείο φιλοξενούνται ευρήματα της περιοχής: απολιθωμένοι χαυλιόδοντες, τμήματα μαμούθ, ρινόκερου, διάφορα πετρώματα και ορυκτά.

 

Φωτογραφίες εκθεμάτων   -  Πληροφορίες για τα εκθέματα
 Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήμα βραχίονος  -αποτύπωμα με ίχνη οστού, προϊόν καθαρισμού-
 τμήμα βραχίονος.
 

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
ωμοπλάτη ελαφιού Cervus elaphus LINNE 
- τμήματα μηρού μαμμούθ -  τμήμα λεκάνης  μαμμούθ
.


Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH} κεφαλή μηρού  -  κάτω τμήμα μηρού ( μια κοτύλη )
.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήμα μηρού - κάτω τμήμα ωμοπλάτης.
 

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
κάτω τμήμα ωμοπλάτης - άνω τμήμα κνήμης - αστράγαλος - μεσαίο και κάτω τμήμα κνήμης.
 

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήματα  δοντιών
 

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}τμήματα χαυλιοδοντων Μαμμούθ
πίσω δεξιά :τμήμα κάτω γνάθου νεαρού ατόμου  μαστόδοντος
στα κουτιά  αριστερά :Actaeonella sp  Pecten, Cardium, Ostrea crassisima.
 

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήματα δοντιών  Μαμμούθ.
 


Aστράγαλος βοοειδού Bos primigenius BOJ
τμήματα γνάθου Ρινόκερου Coelodonta antiquitatis {BLUMENBACH} 
τμήμα λεκάνης ελαφιού Cervus elaphus LINNE .
 

Kάτω τμήμα βραχίονος ρινόκερου Coelodonta antiquitatis {BLUMENBACH}
μεταταρσικό και δόντια αλόγου του είδους equus abeli {ANTONIUS} τμήματα κεράτων ελαφιού Cervus elaphus LINNE 
κορυφή κέρατος βοοειδούς Bos primigenius BOJ.
 


Aπολιθώματα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων:Pecten, Cardium, Ostrea crassisima, Hippurites sp,  ostrea lamellosa Pecten sp, κοράλλια, Turitella sp, Nerinea sp, Meretrix sp, Actaeonella sp.
 Aπολιθώματα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων:  Pecten, Cardium, Ostrea crassisima, Hippurites sp,  ostrea lamellosa  Pecten sp, κοράλλια, Turitella sp, Nerinea sp, Meretrix sp, Actaeonella sp.